Aanvraag van subsidies gelijkekansen-projecten periode 2020-2024

29-6-2020

Om gelijke kansen in Vlaanderen te realiseren is betrokkenheid en inbreng van velen gewenst.

Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid via het gelijkekansenbeleid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.
Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken als migratieachtergrond, leeftijd …

In de subsidiegids vind je toelichting bij het inhoudelijk kader en bij de criteria waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. Ook de procedure die een aanvraag doorloopt vind je in de gids terug. Deadline voor indiening in 2020 is 1 oktober.  Je vindt hier de beleidsprioriteiten en hier de subsidiegids en de inschrijvingsmodule.