Kortrijk bekroont als Fietsstad 2020

13-10-2020

Dit was al de vierde editie van de wedstrijd. Nieuw in deze editie was de rol van het grote publiek.

Waar steden en gemeenten bij vorige edities een kandidatuur moesten indienen, zijn het nu de fietsende Vlamingen zelf die hun favoriete fietsstad of -gemeente konden aanduiden.  Alle Vlaamse steden en gemeenten kwamen daarvoor in aanmerking, onderverdeeld in drie categorieën -klein, middelgroot en groot- op basis van hun aantal inwoners.

De nominaties werden bepaald aan de hand van een publieksbevraging. Deze publieksbevraging resulteerde in een fietsrapport dat al dan niet leidde tot een nominatie. In de categorie meer dan 50.000 inwoners werden Kortrijk, Genk en Mechelen weerhouden.
De top drie per categorie werd door een onafhankelijk studiebureau en een vakjury van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde onder de loep genomen.

Van de in totaal negen genomineerden werd tot slot één stad of gemeente per categorie tot winnaar bekroond, voor de categorie meer dan 50.000 inwoners werd dat Kortrijk. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.    Je vindt hier de fietsrapporten voor 167 steden en gemeenten en hier filmpjes met een korte toelichting over de 9 genomineerden.