Projectoproep voor aangename Leefbuurten

1-3-2021

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij de kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein.

De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur slaan de handen in elkaar slaan om lokale overheden te ondersteunen bij de herinrichting van hun straten en wijken. 

Vlaamse steden en gemeenten kunnen hun projecten indienen om van een gewone wijk een echte leefbuurt te maken.  Daaruit worden de vijf tot tien meest ambitieuze en inspirerende projecten geselecteerd die vervolgens ondersteund zullen worden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen rekenen op intensieve begeleiding en de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, ontharding en burgerparticipatie. Voor deze ondersteuning wordt ongeveer 590.000 euro voorzien. 

Op 22 maart wordt een webinar georganiseerd met informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de auteurs van het verkennend onderzoek en andere deskundigen.  

Je vindt hier alle informatie over de projectoproep ‘Leefbuurten’ en hier de inschrijvingsmodule voor de webinar.