Oostende zorgt voor mondmaskers met transparant venster

18-5-2020

Gewone mondmaskers nemen een belangrijk deel van de non-verbale en visuele communicatie weg.

​Net deze non-verbale communicatie, mimiek en liplezen zijn erg belangrijk voor doven en slechthorenden om te kunnen communiceren. Ook mensen met autismespectrumstoornissen of het syndroom van Down hebben hier nood aan. Een transparant mondmasker vermindert voor hen het risico op uitsluiting en isolement. De stad Oostende kom tegemoet aan deze behoefte,  alle Oostendenaars met nood aan visuele communicatie kunnen een mondmasker met transparant venster aanvragen.  Je vindt hier meer informatie.