Projectoproep lokale proeftuinen: buddy's, sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

5-8-2020

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers trekt in samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 800.000 euro uit voor projectsubsidies.

​Hiermee kunnen lokale besturen buddyprojecten voor nieuwkomers op poten zetten. Met nog eens 200.000 euro worden de beste praktijken in kaart gebracht en duurzaam verankerd.
Lokale besturen die aanspraak willen maken op subsidie kunnen een projectaanvraag indienen tot en met 16 oktober 2020. Het maximumbedrag dat per project kan toegekend worden is €40.000. Er wordt 50% cofinanciering verwacht. De geselecteerde projecten moeten worden uitgerold tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022.

Je vindt hier alle informatie.