Kleinschalige woonzorgprojecten: the missing middle?

18-8-2020

Enerzijds willen vele ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven, omdat ze zich er ‘thuis’ voelen. ​Anderzijds is hun woning vaak te groot, niet meer aangepast aan hun noden, op grote afstand van voorzieningen...

 … en dreigen zij sterk te vereenzamen. Voor hun zorgvraag doen zij een beroep op thuisverpleging die elke dag vele kilometers doorheen Vlaanderen aflegt. Wanneer de zorgvraag te groot wordt, verhuizen senioren naar een woonzorgcentrum. Als tussenstap tussen de eigen woning en het woonzorgcentrum, wonen sommige senioren in een appartement of assistentiewoning. In dit geval maken zij een nieuwe thuis op hun maat, maar moeten zij voor zorgverlening nog individuele (professionele) hulp inschakelen. Ook vereenzaming is hier niet uitgesloten. Op vlak van senioren wonen ziet Architectuurwijzer een oplossing in kleinschalige woonzorgprojecten die het midden vormen tussen de eigen woning en het woonzorgcentrum.  Je vindt hier inspirerende voorbeelden en een aantal conclusies over zorgwonen die afgeleid werden uit bovenstaande referentieprojecten en gesprekken met directies, begeleiders en architecten.