Projectoproep voor betere digitale inclusie van nieuwkomers

22-12-2020

Naast de activiteiten die Koning Boudewijnstichting organiseert om de digitale toegang voor kwetsbare doelgroepen te bevorderen, wenst de Stichting bijkomende projecten te ondersteunen.

​Die  projecten vergemakkelijken de toegang tot internet en online informatie voor nieuwkomers  en streven ernaar hun digitale vaardigheden beter te ontwikkelen. Personen met een laag inkomen in België krijgen het vaakst te maken met digitale uitsluiting. Met een armoederisico van 47,8% lopen niet-EU migranten het grootste risico op digitale uitsluiting.
Geselecteerde projecten ontvangen een financiële steun van maximaal 20.000 euro en kunnen gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van 1,2,3 Digit. Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers is 25 februari 2021. 

Je vindt hier alle informatie over de projectoproep en hier over het ondersteuningsaanbod van 1,2,3 Digit.