Diversiteitsmanagement

17-2-2021

Deze 5-daagse opleiding is gericht op personen die professioneel bezig zijn met diversiteit binnen hun organisatie.

In de opleiding wordt de nodige kennis en vaardigheden ontwikkeld om tot een effectief en gedragen diversiteitsbeleid te komen. Daarbij worden antropologische, juridische, beleidsmatige, sociologische en psychologische inzichten gecombineerd. Er wordt  stilgestaan bij de betekenis van de concepten gelijke kansen, (anti)discriminatie, en (super)diversiteit. Die theorie wordt vervolgens tastbaar en toepasbaar gemaakt door het bespreken van praktijkvoorbeelden en het oplossen van specifieke cases. Tenslotte worden interactieve workshops voorzien waarin tips & tricks worden aangereikt om kwesties bespreekbaar te maken en zelf aan de slag te gaan.  De opleiding start op 2 maart. 

Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en het inschrijvingsformulier.