Dien een groenblauw dooraderingsproject in

12-10-2021

Met deze oproep worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen geselecteerd die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse regering en de Blue Deal.

​Deze oproep focust op de bebouwde ruimte. Steden en gemeenten die een aanvraag indienen voor groenblauwe dooraderingsprojecten, maken kans op een subsidie en ondersteuning voor de uitvoering ervan. Hiermee wil het Departement Omgeving grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Uit alle indieners worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten geselecteerd. De subsidie kan tot 70% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 1.000.000 euro. Een project indienen kan tot uiterlijk 1 oktober 2021 -12 uur. 

Je vindt hier alle informatie.