Zicht op de kerncijfers van 121 landen

22-7-2019

Benieuwd naar de bevoegdheden van de Oostenrijkse gemeenten, de verdeling van het Gemeentefonds in Finland, de mogelijkheden om belastingen te heffen door Duitse gemeenten of de financiële evenwichtsvereisten van Deense lokale besturen?

​Je vindt het allemaal terug in de ‘World observatory of subnational finance and investment’, een gezamenlijke publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de wereldkoepel van de lokale besturen (UCLG). Deze editie bestaat uit twee delen: één met de belangrijkste vaststellingen van de editie 2019 en één met een overzicht van organisatie- en financiële indicatoren van subnationale overheden in 121 landen.  Aanvullend is ook een interactieve webdatabase ontwikkeld. Je vindt hier de website, hier deel 1 met de belangrijkste gegevens en hier deel 2 met de 121 landenprofielen waar je de Europese landen vindt (vanaf pagina 275 tot en met 437)