Projectoproep ‘Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk – sociale integratie’ 2018

11-6-2018

Op 23 februari werd het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ gelanceerd in het Vlaams Parlement.

​Dit plan moet ervoor zorgen dat het jeugdwerk een plek wordt waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen.Het is een gezamenlijk engagement van de minister van Jeugd, het departement CJM, De Ambrassade, VVJ, JINT en de brede jeugdwerksector. Aan de basis van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk lag een gezamenlijke visienota over diversiteit die de jeugdwerksector schreef samen met Demos.
De twee kernproblemen die in deze visienota in kaart werden gebracht, hebben geleid tot de dubbele beleidsdoelstelling in het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk. Enerzijds moeten meer gelijke mogelijkheden gecreëerd worden zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt, anderzijds moet meer verbinding gerealiseerd worden tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroep specifieke jeugdorganisaties.
Via deze projectoproep worden organisaties uitgenodigd om initiatieven te nemen die de opdracht van het Masterplan verder uitdragen en dit door bestaande initiatieven te verdiepen en te verduurzamen of nieuwe initiatieven langdurig op te starten. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking, in contact wil brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.
Je vindt hier de visienota diversiteit, hier het masterplan, hier een toelichting bij de projectoproep en hier het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen tot en met 15 juli 2018 ingediend worden