Open Data Charter

3-12-2018

In het kader van het Smart Flanders-programma zet de Vlaamse overheid volop in op een beter gebruik van data. Eén van de resultaten is het Open Data Charter.

Dit Charter bevat 20 principes rond open data. Deze principes zijn erop gericht om data op een zo duurzame en open manier te ontsluiten, zodoende dat het hergebruik door derde partijen gestimuleerd wordt. 
Het Open Data Charter kwam in samenwerking met IMEC en de centrumsteden en de VGC tot stand en werd in de zomer van 2018 door alle Vlaamse centrumstad goedgekeurd én bekrachtigd. Daarnaast is het Open Data Charter ook goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Hierdoor wil ook de Vlaamse overheid het (her)gebruik van open data over al haar entiteiten versterken.
Om het Open Data Charter (beter) te vertalen in de praktijk is er een draaiboek met voorbeeldclausules ontwikkeld. De clausules die hierin zijn opgenomen, kunnen gebruikt worden in aanbestedingen, concessies en contracten om met leveranciers regelingen te treffen rond open data.
Je vindt hier meer informatie over het Open Data Charter, hier het draaiboek en hier een filmpje over het Open Data Charter.