Opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling 2019

28-1-2019

Op 22 februari 2019 gaat de zevende editie van de VRP-opleiding ‘Regionale Gebiedsontwikkeling’ van start.

​De opleiding staat in het teken van het ontwikkelen van gebieden die de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking op verschillende bestuursniveaus vereisen.
Naast ruimtelijke planning komen ook aanverwante disciplines zoals milieu, mobiliteit, economie en landschapsontwikkeling aan bod.  Tijdens vier vormingsdagen + een terreinbezoek wordt ingezoomd op de projectfases en het projectmanagement van gebiedsgerichte projecten. Het onderwerp wordt bekeken vanuit een bestuurskundige, ontwerpers- en inrichtersinvalshoek. Daarnaast laat de opleiding zien hoe je een gebiedsontwikkelingsproject in een wervend verhaal kunt gieten en welke instrumenten je daarbij kunnen helpen, wordt dieper ingegaan op participatie en het betrekken van stakeholders en leer je hoe je een sterke, flexibele processtructuur opbouwt die je in staat stelt met veranderende situaties en nieuwe dynamieken om te gaan. Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en hier de inschrijvingsmodule.