Oproep participatie met en door gemeenteraden

25-2-2019

Het uitgangspunt van deze projectoproep is het dynamiseren van de gemeenteraad. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol m.b.t. participatie.

​De raad is de systeemverantwoordelijke van het participatiebeleid, legt volgens het decreet over het lokaal bestuur (DLB) een participatiereglement vast en kan een vitale rol opnemen in het bepalen van de agenda en het uitvoeren van het participatiebeleid. In de praktijk stellen we vast dat de raad en raadsleden nauwelijks te pas komen in participatietrajecten. Anderzijds heeft de gemeenteraad het potentieel om uit te groeien tot een forum voor sterk publieke debat rond de urgente uitdagingen van de gemeente; niet alleen onder politici, maar ook met burgers, experten, lokale organisaties en ervaringsdeskundigen. Door hiermee te experimenteren, kunnen de gemeenteraden ervaring opdoen met participatie en er ook de verantwoordelijkheid voor opnemen. Vandaag komt de gemeenteraad pas aan zet aan het einde van een beleidsproces. Deze oproep wil dan ook de gemeenteraad verder dynamiseren.
Almere doet dat sinds 2004 elke donderdagavond met de politieke markt. Je vindt hier alle informatie over de oproep en hier een artikel uit Lokaal over de aanpak in Almere.