SDG's in de praktijk

11-6-2019

In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

​Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.  De VVSG ondersteunt lokale besturen om deze internationale agenda te integreren in het lokale beleid en biedt hiertoe handvaten op vlak van onder meer sensibilisering en beleidsplanning.  Je vindt hier een menukaart waarin je per SDG verschillende beleidsacties kan vinden, hier gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG, hier een set van SDG- indicatoren en hier fiches waarin beleidsthema's gelinkt worden aan de SDG's.