Zesde oproep begeleiding bij her- en nevenbestemming van parochiekerken

21-1-2019

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari 2019 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk.

​Het Projectbureau 'Herbestemming Kerken' begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 15 april 2019. Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 15 april wordt ingediend kan dit gesprek reeds vroeger plaatsvinden. Je vindt hier de algemene situering van deze zesde oproep, hier het document waarin de modaliteiten met betrekking tot de kandidaatstelling zijn opgenomen en hier het aanvraagformulier.