EnergyVille koppelt Thor Park aan Internet of Things!

8-1-2018

Sinds eind november is de eerste versie van het SmarThor ICT platform, ontwikkeld door EnergyVille, operationeel op Thor Park in Waterschei, Genk.

SmarThor is de samentrekking van Smart en Thor en integreert de energieopwekking en het –verbruik, zowel thermisch als elektrisch, van het hele Thor Park in één ICT-platform en maakt daarbij gebruik van Internet of Things oplossingen. Het platform brengt bovendien aan de hand van geavanceerde regel- en stuuralgoritmes energievraag en –aanbod met elkaar in evenwicht en zou zo in de toekomst, via een virtuele elektriciteits- warmte en koude markt, energieoverschotten kunnen uitwisselen. Je vindt hier meer informatie.