Gemeente- en stadsmonitor online

26-3-2018

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 19 maart de gemeente- en de stadsmonitor. Dat zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen.

Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad. De gemeentemonitor verschijnt de 1ste keer, de stadsmonitor al voor de 6de keer. De stadsmonitor beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. De indicatoren geven aan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Voor wat verstaan wordt onder een leefbare en duurzame stad baseert men zich op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, die tot stand kwam tussen onderzoeksinstellingen, de Vlaamse overheid en de 13 steden. De laatste actualisatie van de visie gebeurde in 2016. Je vindt de gemeente- en stadsmonitor hier.