Gratis energieprestatiediagnoses en eerste oproep klimaatsubsidies in de Zorgsector

17-9-2018

Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de acht koepelorganisaties en de leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG.

​De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Meer info over de klimaatengagementen vind je hier
Om de zorg- en welzijnssector op weg te helpen bieden VIPA en VEB gratis energieprestatiediagnoses op maat (oftewel potentieelscans) aan. Met deze diagnose verkrijgt men een dynamisch investeringsplan. Een studie is slechts een middel en niet het einddoel. Vandaar dat de energieprestatiediagnose enkel gratis is als alle maatregelen die zichzelf binnen de 5 jaar terugverdienen uitgevoerd worden. Voor maatregelen met een langere terugverdientijd voorziet VIPA middelen uit het klimaatfonds. De instellingen in de zorg- en welzijnssector kunnen nog tot 19 september om een gratis scan aanvragen. Na de energiescan kan men subsidies voor energiebesparende maatregelen aanvragen. De eerste oproep hiervoor loopt tot 26 september. Later dit jaar volgt een tweede oproep.
Tijdens de periode van 2018-2019 kan het VIPA 20,5 miljoen aan klimaatsubsidies toekennen. Een aanvrager kan maximaal 350.000 euro aan klimaatsubsidies ontvangen. De klimaatsubsidies bestaan uit subsidies voor energiebesparende maatregelen en subsidies voor de opmaak van energieprestatiecontract. Click hier voor meer informatie over de energiescan. De scan aanvragen doe je via Terra, de Patrimonium- en energiedatabank van Vlaanderen via deze link. Meer informatie over de klimaatsubsidies vind je hier.