29 mei aftrap LIFE IP BE REEL!

22-5-2018

Eind 2017 werd het Belgische LIFE project “BE REEL!” goedgekeurd voor financiering vanuit het LIFE fonds van de EU. BE REEL! staat voor “Belgium Renovates for Energy Efficient Living”.

Tijdens de projectperiode van 7 jaar, die loopt vanaf 1 januari 2018, zal BE REEL! een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën richting 2050. ​Nieuwe beleidsinstrumenten worden ontwikkeld, getest en uitgerold en intensieve kennisopbouw en training bij zowel overheden als stakeholders maken het mogelijk de nieuwe beleidsinstrumenten te implementeren in de ganse samenleving. Lerende netwerken zullen de interregionale en internationale samenwerking versterken, leidend tot verbetering en optimale benutting van de BE REEL! resultaten. Meer dan 8500 zeer diverse woningen worden grondig gerenoveerd in de partnersteden en geven hiermee een praktische demonstratie van de regionale renovatiestrategieën. Technische instrumenten, goede praktijken, praktische handleidingen, databanken en innovatieve business modellen worden ontwikkeld en verspreid als ondersteuning bij de uitrol van de renovatiestrategieën. Met gedifferentieerde communicatie- en sensibiliseringsacties activeren we lokale overheden, stakeholders en burgers om bij te dragen tot een drastische verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse en Waalse woningpark van 4.1 miljoen woningen. Op dinsdag 29 mei (13 tot 17 uur - Herman Teirlinck-gebouw, Brussel) vindt de kick off conferentie plaats. Je vindt hier het programma en alle praktische informatie, deelname is gratis en inschrijven kan hier.