VDAB en BeCode pakken met nieuw investeringsmodel Antwerpse jongerenwerkloosheid aan

4-2-2019

In Antwerpen hebben VDAB, BeCode, het Vlaamse Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en sociaal investeerder Impact Capital de eerste Social Impact Bond (SIB) in Vlaanderen afgesloten.

​Het gaat om een samenwerkingsmodel waarbij een private investeerder een sociale organisatie helpt om een maatschappelijk probleem - in casu jongerenwerkloosheid - aan te pakken en met interest wordt terugbetaald door overheidsdiensten als er voldoende resultaten worden geboekt.  De SIB in kwestie bepaalt dat BeCode, dat opleidingen coderen aanbiedt, de komende vijf jaar in totaal 270 zogenaamde NEET-jongeren ("not in education, employment or training"), vaak zonder secundair diploma, begeleidt naar een job door hen eerst zeven maanden een opleiding tot webontwikkelaar te laten volgen en vervolgens drie maanden stage bij een bedrijf dat hen eventueel nadien kan aannemen. Naar gelang het profiel van de jongere en de duur van de job die er op volgt, kan investeerder Impact Capital per jongere de kost met een interest van twee tot negen procent terugverdienen, betaald door VDAB en het PIO. De resultaten moeten minstens tien procent beter zijn dan de andere initiatieven van VDAB om vergelijkbare jongeren aan het werk te krijgen. Op 13 december 2018 is de eerste groep van Antwerpse NEET's gestart met hun BeCode-opleiding. Je vindt hier meer informatie over de eerste Social Impact Bond.