Oproep ‘Actief en gedeeld burgerschap’

22-1-2018

De oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken.

De oproep zet lokale besturen aan om samen naar expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen. Dit kunnen initiatieven zijn om beleidsparticipatie te verhogen, of om de burgerzin te stimuleren. Je vindt hier alle informatie.