Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
Er zijn meerdere diensten verantwoordelijk voor het woonbeleid van de stad Leuven:
  • het algemeen woonbeleid hoort bij de afdeling ruimtelijk beleid
  • de projectgebonden uitvoering van het woonbeleid hoort bij het AGSL (autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven)
  • het beleid inzake woonkwaliteit hoort bij de dienst wonen.
  • het afleveren van vergunningen en behandelen van bouwaanvragen gebeurt door de dienst bouwen.
  • de controle van studentenhuisvesting gebeurt door de dienst woontoezicht.
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Samenstelling: Stad, OCMW, CAW, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, provincie, Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Discriminatie, Huurdersbond, SVK, Riso
 
Frequentie: 2x per jaar
 
Coördinatie: de coördinatie gebeurt door de dienst Wonen
 
Lokale woonraad
Zie lokaal woonoverleg.
 
Overleg andere actoren
Overleg dienst Wonen - Wooninspectie - Wonen Vlaams-Brabant
 
Agendapunten:
  • concrete dossiers
  • kwaliteitsnormen
  • afspraken rond procedures
Frequentie: 3x per jaar
 
De coördinatie gebeurt door diensthoofd Wonen
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Rond woonbegeleiding zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met het CAW, het SVK en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Meer info zie verder.