Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN

 

 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 4 keer per jaar georganiseerd. Naast de betrokken schepenen is er ook een afvaardiging van de betrokken diensten (woondienst, omgevingsvergunning, ruimtelijke planning), een vertegenwoordiging van de SHM, het Welzijnshuis en Wonen Vlaanderen. Op agenda worden ook andere partners uitgenodigd.
Hier worden alle sociale woonprojecten, de projecten van de SHM, het sociaal woonaanbod, het woonbeleid enz.. besproken.
 
Overleg immokantoren
Jaarlijks overleg met immokantoren opgestart sinds 2013. 
 
Overleg andere actoren

Verschillende interne overlegmomenten.

Extern overleg : participatie Commissie huisvesting VVSG, Woonwinkeloverleg, overlegstructuren via IGS Wonen Regio Roeselare

 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Met alle woonactoren, o.a. met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, SVK Regio Roeselare, intergemeentelijke woondienst, CAW, Welzijnshuis Roeselare, Energiesnoeiers, Mid-West ...