Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
 
Woondienst
Team Wonen bevindt zich in de cluster Omgeving, Wonen en  Ondernemen, met aan het hoofd een directeur Steven Ghysens.
 
Team Wonen maakt deel uit van dienst Planning, stadsvernieuwing en wonen.  Met als diensthoofd Liesbeth Longueville.
De verantwoordelijk voor team Wonen is Katleen Moereels.
 
Themabalie Bouwen en Wonen

Het team Wonen van de stad Aalst is sinds januari 2016 verhuisd naar het administratief centrum, Werf 9  te Aalst.

Binnen team Wonen kunnen burgers terecht voor volgende dienstverlening:

 • Sociaal Wonen, trefpunt Sociaal Verhuurkantoor, premies, woonwagenterrein, woonnood
 • Woonkwaliteit en leegstand
 • vzw BEA: Beheer Energie Aalst

Bij de Themabalie bouwen en wonen:

 • premies en andere steun over wonen
 • inschrijving en verhuring sociale woningen
 • aanvraag woningonderzoek
 • trefpunt Sociaal Verhuurkantoor: inschrijving huurders
 • adviesmoment van de Huurdersbond (dinsdag van 18 tot 20 uur)
 • adviesmoment (op afspraak) van het Vlaams Woningsfonds (maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur)
 • de woonwagenterreinen binnen de Stad Aalst

De stad beschikt over een heffingsreglement is zo ontworpen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en deze leegstaande en verwaarloosde panden opnieuw op de woonmarkt te brengen. Woningen die aan de norm Vlaamse Wooncode voldoen krijgen een conformiteitsattest. Woningen 15 of meer strafpunten hebben worden ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Leegstaande en verwaarloosde panden worden geregistreerd.

Vzw BEA (Beheer Energie Aalst) is een autonoom energiebedrijf met als doel in te spelen op alle energiegerelateerde dossiers. Het verlenen van betaalbare energieleningen voor energiebesparende maatregelen is een eerste belangrijke actie. Verder organiseerde vzw BEA een groepsaankoop zonnepanelen en een startte het een dakisolatieproject. Burgers krijgen informatie op maat om te besparen op energie, zoals de overstap naar een andere leverancier.

 

 
1 geïntegreerd loket

De dienst is gelegen in het administratief centrum Werf 9, 9300 Aalst en open voor het publiek via de Themabalie Bouwen en Wonen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Woensdag van 13uur tot 20.30 uur.


De burger kan ook een afspraak maken met een deskundige van het team Wonen. Team Wonen is telefonisch bereikbaar via 053 72 36 10 en via wonen@aalst.be
 
 
Elektronisch loket

Via het electronisch loket kunnen burgers een melding doen van een leegstaand of verwaarloosd pand. Ook kunnen huurders een woningonderzoek aanvragen, een prikkelpremie aanvragen. Er wordt een systeem uitgewerkt om alle producten van de stad op afspraak te laten doorgaan.

 
Andere
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
Brochures en folders rond wonen en energie:
 
 • Sociaal huren
 • Sociaal kopen
 • Sociaal lenen
 • Groene lening - vzw BEA
 • Conformiteitsattest
 • Premie regenwaterput
 • Energiepremies (Eandis)
 • Energiescan
 • Groenstroomcertificaat
 • Prikkelpremies Watertorenwijk
 • Belasting leegstand, ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarloosd en bouwvallig : Beter wonen in Aalst

Team Wonen communiceert ook via maandelijkse publicaties in het stadsmagazine 'Chipka' en via de websites www.aalst.be\wonen of www.wonen.aalst.be en www.vzwbea.be.

 
Infoavonden - symposia
Team Wonen organiseert geregeld infomomenten voor de burgers, netwerk. In 2010 was er het "Woonsymposium: werken aan wonen", in 2011 de "Energiedag: werken aan energie", in 2012 het "Woonsymposium: betaalbaar wonen in Aalst, stad van mijn dromen".
In 2014 stond het Woonsymposium in  het thema 'Levenslang Thuis Wonen' onder de loep genomen.
In 2017 werd een infoavond georganiseerd voor eigenaar verhuurders met als thema's woonkwaliteit, eandispremies en SVK-verhuur. In 2018 nam team Wonen deel aan de infobo bouwbeurs in Aalst. 
In het kader van het prikkelproject Watertoren en wonen boven winkels werden infosessies geoirganiseerd om de projecten bekend te maken.  
 
Website
Een specifieke woonwebsite bundelt alle informatie rond wonen in Aalst. Burgers vinden er informatie, inspiratie en voorbeelden. Er zijn 6 topics:
 • bouwen en verbouwen
 • energie en duurzaamheid
 • kopen of (ver)huren
 • sociaal wonen
 • wooninspiratie
 • premies
 
Daarnaast is er ook de website van vzw BEA die alle tips over energie en duurzaam bouwen bundelt: www.vzwbea.be.
 
Andere
Sociale media
 
Interessante thema's rond bouwen, wonen en energie worden net als de projecten van de dienst publiek gedeeld via sociale media als Facebook (van de Stad Aalst, vzw BEA en AIPA), Twitter en andere. De burger wenst meer en meer via deze weg geïnformeerd te worden over thema's die hem aanbelangen.