Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar

Sinds 1 oktober 2012 is er een woonbeleidscoördinator in dienst.

 
Woondienst
De woondienst vervult volgende taken: het verlenen van verschillende stedelijke premies en het geven van inlichtingen over welke andere instanties premies verlenen; afhandeling van de premiedossiers voor de sociale huisvestingspartners;  bijgehouden van een register leegstaande woningen en gebouwen en heffen van belasting;  afleveren van kotvergunningen en controle op het kamerreglement; voorbereiden van het woonbeleid; monitoren van de genomen beleidsmaatregelen.
Kwaiteitsbewaking is ondergebracht bij handhaving
 
Woonwinkel
 
1 geïntegreerd loket

De woondienst is eind '16 verhuisd naar het Huis van de Bruggeling. De burger kan op afspraak vragen stellen en dossiers indienen voor premies, leegstand, kotvergunning en kwaliteitsbewaking. Burgers met eerder sociale problemen worden geholpen door ze met de geschikte instanties in contact te brengen voor een gratis en professioneel advies (OCMW, Justitiehuis, huurdersbond, SHM, SVK, enz.).

 

Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden.

 

Professionelen die woonprojecten willen bespreken met de woonbeleidscoördinator kunnen dit op afspraak in de aanpalende kantoor/vergaderruimte.

 

 

Telefonisch zijn we bereikbaar op het nr. 050- 44 8000

 
Elektronisch loket

De opknappremie kan electronisch aangevraagd worden. 

 
Andere
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
Het stadsbestuur staat in voor diverse brochures rond huisvesting en wonen • “opknappremie”: Dit is de nieuwe premie van Stad Brugge die ingaat vanaf 1 juni ‘16 • Verhuren aan studenten in Brugge Het gebeurt ook dat rond specifieke thema’s een brochure wordt opgemaakt. Verder zijn er ook nog de jaarlijkse Infogids en wordt in Bruggespraak (een publicatie die om de 3 maanden aan alle Bruggelingen wordt bezorgd) aandacht besteed aan wonen en huisvesting. Al deze publicaties worden op regelmatige basis geactualiseerd.
 
Infoavonden
De woondienst neemt jaarlijks deel aan de succesvolle infoavond voor nieuwe bewoners ( de volgende in oktober ‘16). 
 
Website

De stedelijke website www.brugge.be omvat een luik huisvesting (o.a. premies maar ook reglementen en verordeningen).

 
Andere