Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
Jasmijn Vincken is aangesteld als huisvestingsambtenaar voor de 4 GAOZ-gemeenten (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal)
contact: jasmijn.vincken@genk.be of 089654573
Takenpakket:
- behandelen klachten woonkwaliteit: uitvoeren vooronderzoeken, verslaggeving en behandelen dossiers
- acties uitvoeren ter activering van langdurig leegstaande panden of verkrot verklaarde panden
- bouwkundig advies vergunningen kamerwonen en studentenkamers
- ondersteuning wooninspectie, politie en brandweer bij woningcontroles
 
 
Woondienst
GAOZ bewoners kunnen voor alle informatie over wonen terecht aan de woonloketten in de 4 gemeenten tijdens de openingsuren van de woonloketten.
Zie Contact op de homepagina van de website www.woneningaoz.be voor de openingsuren.
Men kan er terecht met vragen over premies, belastingvermindering en fiscale voordelen rond duurzame investeringen. Huurders kunnen er tevens terecht met hun klachten over slechte woonkwaliteit en leegstand en verwaarlozing kunnen eveneens gemeld worden aan de woonloketten.
Het informeren gaat echter verder en gebeurt ook door o.a. :
  • adviseren en begeleiden van belanghebbenden  (bewoners/eigenaars/architecten) bij de toepassing van de reglementeringen en subsidie- en premieaanvragen.
  • geregeld gebruik te maken van verschillende media zoals infosessies, folders, …

contact: info@woneningaoz.be

www.woneningaoz.be

In Genk kunnen de inwoners terecht voor specifieke vragen rond wonen binnen het Sociaal Huis terecht op de zitdagen van drie lokale woonactoren:

- Zitdag Huurderssyndicaat: elke donderdag, 13u00 - 16u00. Inwoners kunnen terecht voor individueel advies en begeleiding. De stad Genk heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Huurderssyndicaat en komt tegemoet in het lidgeld voor Genkse inwoners, zodat zij een volledige begeleiding kunnen krijgen.
- Zitdag Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier: elke maandag van 13u30 - 16u00. Inwoners uit Genk kunnen met vragen terecht en hun inschrijvingsdossier laten samenstellen.
- Zitdag Vlaams Woningfonds: elke vrijdag tussen 9u00 - 12u00 en 12u45 - 16u00. Enkel op afspraak. Inwoners uit Genk kunnen zich inschrijven voor een sociale huurwoning of voor advies rond een woonkrediet. Het VWF beheert in Genk 89 sociale huurwoningen.

 
Woonwinkel
Er is geen dienstverlening in de vorm van een woonwinkel. In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid GAOZ zijn er zitdagen in de 4 GAOZ gemeenten waar men terecht kan voor alle informatie over het woonbeleid.
 
1 geïntegreerd loket
 
Elektronisch loket
Op de websites www.woneningaoz.be kunnen bewoners terecht voor het downloaden van reglementen en aanvraagformulieren aangaande woonbeleid. Vragen en opmerkingen kunnen steeds gericht worden aan woonbeleid@genk.be en info@woneningaoz.be. In 2013 zijn er aanpassingen uitgevoerd om de website gebruiksvriendelijker te maken en de immodatabank te verbeteren. Er is een mobiele versie van de immodatabank geïmplenteerd. En er wordt nu gewerkt met unieke QR-codes waarbij het desbetreffende vastgoed mobiel online kan worden teruggevonden met alle informatie van het vastgoed.

In 2019 is de immodatabank, hoewel populair, stopgezet wegens geen kerntaak meer voor de lokale overheid. De website is vernieuwd en wordt gewerkt met een googleADs campagne om surfers te website te leren kennen.
 
 
Andere
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
 
Infoavonden
Lokaal Woonbeleid GAOZ organiseert op regelmatige basis infoavonden in samenwerking met STEBO voor verschillende doelgroepen en rond verschillende thema's.
 
Website
Stad Genk: www.genk.be
 
GAOZ (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal): www.woneningaoz.be
 
OCMW Genk: www.ocmwgenk.be
 
 
Andere

In 2011 organiseerde Lokaal Woonbeleid GAOZ een regionale woonbeurs waar bezoekers informatie kregen over wonen, bouwen, verbouwen en kopen.

In functie van het verduidelijken van bepaalde reglementeringen of procedures is IGS GAOZ overgegaan tot het opmaken van een aantal eenvoudige en overzichtelijke infofolders.

Volgende folders zijn al opgemaakt:  

  • overzichtsfolder van werking IGS GAOZ met vermelding van contactgegevens en zitdagen         
  • overzichtsfolder van bestaande premies              
  • flyer over het heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen                                        
  • flyer met uitleg over "wat te doen bij brand?"       
  • architectuurroutekaart met projecten in de GAOZ-gemeenten
  • ....
In 2018 werd ingezet op een laagdrempelige infoavond rond renoveren. Per doelgroep werd er 1 energiecafé georganiseerd.
- Energiecafé renoveren kan je leren
- Energiecafé voor huurders
- VME-café voor verhuurders, mede-eigenaars en syndici. (extra aandacht voor minimale kwaliteitsnormen voor dakisololatie).

Deze werking wordt de komende jaren verder gezet in de GAOZ gemeenten.

Daarnaast zijn er nog jaarlijkse infosessies rond woningkwaliteit, regelgeving, brede woonthema's, wonen en zorg, energie,...
- Infoavond slim verhuren
- ambulant woonloket (op vb dorpsrestaurantdagen)
- infoavond solidair verhuren.
- energiezuinigheid appartementen

contact: info@woneningaoz.be