Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
 
Woondienst

Dienst Wonen van Stad Gent geeft informatie en advies over alle woonthema’s. Zij richt zich tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Informatie en advies op maat van elk individu, preventief en wijkgericht werken, gericht doorverwijzen, gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, behoren tot de opdracht van de dienst.

Naast woonadvies en woonondersteuning van de burger, adviseert de Dienst Wonen het beleid rond wonen in de stad, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 
Woonadvies en woonondersteuning

Woonadvies - eerstelijnsdienstverlening

 

De Dienst Wonen heeft 6 woonwijzers. De Woonwijzer Zuid is ingebed in de Dienst Wonen en te vinden in het Administratief Centrum. De vijf andere woonwinkels zijn ingebed in de Stedelijke Buurtcentra of in de Welzijnsknoop van het OCMW en ingepland in wijken die dens gebouwd zijn, waar de woonproblematiek groot is en waar meer kansarme gezinnen wonen.

In de woonwijzer krijgt de burger informatie en advies op maat over alle woonthema’s. Er is bijzondere aandacht voor kansengroepen en specifieke woonproblematieken.

De woonwijzers zijn bereikbaar op zitdag, telefonisch, elektronisch en indien nodig wordt een huisbezoek gebracht.

 

Woonondersteuning - tweedelijnsdienstverlening  

 

-      adviesverlening bij de zoektocht naar een nieuwe woning  na een actie huisjesmelkerij, een onbewoonbaarverklaring al dan niet met voorrang op een sociale woning, een onteigening;

-      beheer van 14 transitwoningen met opvolging van de

         herhuisvesting van de bewoners;

-      beheer van het woonwagenterrein Vosmeers (27

         standplaatsen).

 

Woonwijzer Zuid

Administratief Centrum Zuid

(ingang blok A – verdieping 4)

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Tel. 09 266 76 40

Zitdagen: maandag en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 tot 19u (enkel premies), woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot16u, donderdag en zaterdag gesloten. 

 

Woonwijzer Brugse Poort

Zitdag Brugse Poort:

Kokerstraat 36, 9000 Gent

Tel. 09 216 64 61

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Rabot

Jozef-II straat 104-106, 9000 Gent

Tel. 09 235 22 14

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Sluizeken

Godshuishammeke 20, 9000 Gent

Tel. 09 265 70 48

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

Tel. 09 267 16 50

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Sint-Amandsberg

Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg

Tel. 09 228 89 06

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Email: wonen@stad.gent

Ter ondersteuning van de woonwinkelaars heeft de dienst een team infobeheer en vorming.

 
1 geïntegreerd loket

De Woonwijzers geven informatie en advies op maat over wonen voor wat betreft:

 • regelgevingen woninghuurwet, Vlaamse Wooncode, sociaal huren
 • vinden van een geschikte woning op de private huurmarkt
 • sociaal huren of sociaal kopen, inschrijvingen, Gentse sociale huisvestingsmarkt, kaderbesluit sociale huur, ...
 • premies en subsidies rond wonen
 • goedkope leningen, sociale leningen
 • kopen van een woning op de privé-koopmarkt
 • studentenhuisvesting
 • procedure en aanvragen: onderzoeken woonkwaliteit, C-attest, leegstand, verwaarlozing
 • info voorkooprecht

  Dit zowel fysiek als telefonisch (zie ook woonadvies en woonondersteuning).

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
Elektronisch loket
Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.  Dit is in voorbereiding.
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
Voor meer info zie www.stad.gent/wonen
Per thema vindt u meer informatie, brochures en contactgegevens.
 
Infomomenten

Vorming op maat over wonen

 

Vorming op maat over wonen aan doelgroepen en aan organisaties (werknemers Werkwinkel, gevangenis, scholen, vluchtelingen... ).

 

Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij zij vorming op maat geven aan volgende doelgroepen:

 • laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen
 • jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid)
 • mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen(rehabilitatie)
 • gedetineerden (die vrijkomen)
 • kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit
 • erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten (in verschillende talen)
 • de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen

Infoavond Gentse koteigenaars

 

Driejaarlijks organiseert de stad Gent een infomoment voor Gentse koteigenaars waarbij de stad de kotbazen informeert over de evolutie in wet- en regelgeving.

In 2018 ging deze door in het ICC.

 

Actieve openbaarheid van bestuur

 

De Stad Gent communiceert op een actieve manier over alle aangelegenheden, maatregelen, enz. in verband met Wonen.

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 

Wijk van de maand (2016-2018)

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor. De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen. Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten. De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus. Info: www.stad.gent/wijkbeurs

Meer informatie:

Dienst  Beleidsparticipatie
AC Portus, Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
09 266 82 40
Email: beleidsparticipatie@stad.gent
Info
: www.stad.gent/wijkvandemaand

Woonevent Stad Gent

Sinds 2017 organiseert de stad tweejaarlijks een Woonevent. Dit is een combinatie van een beurs en lezingen, toegankelijk voor iedereen met een link met wonen in Gent (eigenaars, verhuurders, ontwikkelaars, studenten, ...). Meer informatie in persbericht: https://persruimte.stad.gent/161694-woonevent-voor-kopers-ver-bouwers-en-verhuurders-in-het-icc-op-2-december

Meer informatie:

Dienst Wonen

09 266 76 40

wonen@stad.gent

 

 
Website
 
Andere