Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
 
Balie Bouwen, Milieu en Wonen
De balie Bouwen, Milieu en Wonen werkt met
 • frontoffice (Maandag: 9 - 12.30 u. en 16 - 19 u.
  Woensdag: 9 - 16 u.
  Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12.30 u.
 • backoffice

 
Voor alle vragen rond bouwen, milieu en wonen kan u steeds terecht op onze dienst.
Wij informeren de burger over :
 • stedelijke en andere premies
 • procedure en aanvragen rond woningonderzoeken, leegstand en verwaarlozing
 • info rond studentenhuisvesting / logementshuizen
 • aanvragen conformiteitattest en uitbatingsvergunning
 • vergunningen
 • handhaving

contact :                                                                                                                                               Balie Bouwen, Milieu en Wonen                                                                                                                                                    Grote Markt 54, 8500 Kortrijk                                                                         056/27.84.30                                                                                                                                                                  email : bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

 

 
Woonwinkel
 
1 geïntegreerd loket
 
Elektronisch loket
Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.
 
Andere

Sociaal Huis

In het Sociaal Huis kan iedereen terecht met alle vragen rond sociale dienstverlening. De medewerkers maken je wegwijs in het aanbod van diensten en zoeken samen met je uit waar je het best met je vraag terecht kan. De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen, en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen.  De diensten van de Stad en het OCMW werken al jaren nauw samen om de dienstverlening voor jou duidelijker en toegankelijker te maken.  Binnen het Sociaal Huis houden een aantal diensten hun zitdag. Op die manier kan je informatie inwinnen over de stand van zaken van je dossier zonder dat je hiervoor contact moet opnemen met hun hoofdkantoor.  In veel gevallen krijg je al meteen een eerste antwoord. In andere gevallen maken de medewerkers van het Sociaal Huis voor jou een afspraak met de juiste dienst, nadat ze je eerst zoveel mogelijk informatie meegaven.

Het sociaal huis is gevestigd in de gebouwen van het OCMW - Budastraat 27, 8500 Kortrijk

Tel: 056 24 42 22  info@sociaalhuiskortrijk.be 

 

Openingsuren

 • maandag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • dinsdag: 9 - 12u en 13 - 18u
 • woensdag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • donderdag: 9 - 12u en 13 - 16u
 • vrijdag: 9 - 12u en 13 - 15u

 Meer info over het Sociaal Huis vind je hier.

Team Wonen OCMW

Het team wonen heeft een dubbele opdracht:

 1. Informatie, advies en bemiddeling op woonvragen alleen op verwijzing en bij voorrang voor kansarmen en ouderen. Daarbinnen heeft het team enkele specifieke plaatsings- , bemiddelings- en begeleidingsopdrachten: opvolging gerechtelijke uithuiszetting, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen en huurachterstand bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen en SVK de Poort. Het team heeft ook een beurtrol in de permanentie van het RCK (Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk).
 2. Het team verzorgt ook voor het OCMW een eigen uitbating, nl. de verhuur van woonvoorzieningen met hulp of ondersteuning, zorg en begeleiding voor kansarmen en zorgbehoevende ouderen.

 

 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
 • Dakisolatie
 • CO-veiligheid
 • Groendak
 • hemelwaterput
 
Infoavonden
Af en toe neemt de dienst Bouwen, Milieu en Wonen deel aan infoavonden rond woonthema's.
 
Website
 
Andere
 1. Rijwoningwandeling
 2. Woonseminar
 3. Stadskrant