Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
 
Woondienst

Bij de dienst wonen krijgt u informatie over de bestaande premies van andere instanties zoals het provinciebestuur en het Vlaams gewest.

Ben je verhuurder en je wil weten of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst wonen.

De dienst registreert klachten i.v.m. ernstige gebreken aan woningen en volgt de dossiers op tot en met een mogelijke ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.

Verder is de dienst wonen belast met de opmaak en het beheer van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

De dienst wonen maakt deel uit van het departement Stedelijke ontwikkeling. De dienst bestaat uit een coördinator-diensthoofd, 5 administratieve medewerkers en 3 deskundigen.

 

 
Woonwinkel

Woon -en Energieloket:  hier kunnen mensen  op maandag- en donderdagnamiddag terecht met hun vragen mbt wonen en/of energie.

 
1 geïntegreerd loket
 
Elektronisch loket

Op de website van stad Mechelen kunnen burgers gebruik maken van het e-loket voor onder meer adreswijziging, woonbewijs, aanvraag premies, ...

 

 

 
Andere
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
  • Wonen op kamers en studentenkamers (een informatiebrochure gebaseerd op de regelgeving van de  Vlaamse Wooncode)
  • Studentenkamer(s) en -studio's verhuren (Waar hou je rekening mee?) 
  • Conformiteitsattest
  • Premies en voordelen - verbetering of aanpassing van een bestaande woning 
  • Premie voor energiezuinige toepassingen in uw woning 
  • Premies monumenten Vlaams gewest
  • Premie wonen boven winkels 
  • Reglement leegstand en verkrotting

 

Bijlage 
Infoavonden

Infoavond 'Verhuren zonder zorgen'  in samenwerking met SVK Mechelen.

 
Website

De Stad Mechelen heeft een website waar burgers, bedrijven, bezoekers op terecht kunnen voor meer informatie over de stadsdiensten, evenementen en dergelijken.

 

Op de website kan je ook meer informatie krijgen over de Dienst wonen en over huisvesting in de stad.

 

 

 

 

 
Andere