Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
 
A. LOKETFUNCTIE
 
Huisvestingsambtenaar
In het kader van het IGS project 'Wonen in de stadsregio' zijn er 2 beleidsadviseurs wonen (1, 8 VTE)
 
Woondienst

Takenpakket Loket Wonen Stadsregio Turnhout (3 VTE)

Het loket Wonen Stadsregio  functioneert als een eerstelijnsdienst voor wonen in de stad Turnhout, en de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Hiermee treedt het loket niet in de plaats van bestaande actoren maar gaat eraan vooraf. Een goede wisselwerking tussen de verschillende diensten is zeer belangerijk, want indien nodig vindt er een doorverwijzing plaats naar meer gespecialiseerde diensten.

Het loket zet in op informatieverstrekking, en waar nodig begeleiding van cliënten (bv bij inschrijving voor sociale woningen, aanvraag van premies, …). Het loket Wonen fungeert in de praktijk ook als eerste loket voor premieaanvragen van verschillende lokale en bovenlokale diensten.

Takenpakket loket

  • info en begeleiding van particulieren op vlak van premies en sociale steunmaatregelen rond wonen
  • sociale huisvesting - inschrijving en verhuring. Nauwe samenwerking met SVK en DE ARK (SHM)
  • woningkwaliteit: controles, plaatsbezoeken,... Samenwerking met dienst woonbegeleiding en CAW  ifv herhuisvesting
  • informatieverstrekking aan huurders en verhuurders inzake huren en verhuren. Samenwerking met de Huurdersbond en de Verenigde Eigenaars.
  • kwaliteit woonomgeving: bestrijden, inventariseren en behandelen dossiers leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen, leegstand bedrijfsruimten
  • Informatieverstrekking over de sociale koopsector en sociale leningen
  • Informatie, inschrijvingen en begeleiding van de aanvragen Vlaamse Energielening

Het loket Wonen stadsregio Turnhout is elke dag bereikbaar in Turnhout, en eveneens één keer per week via zitdagen in elk van de andere gemeenten. Burgers van alle gemeenten kunnen steeds op elke loketpermanentie terecht. Voor complexere dossiers wordt ook gewerkt op afspraak.

 
Woonwinkel
 
1 geïntegreerd loket
 
Elektronisch loket
 
Andere
Welzijnsonthaal (OCMW en CAW)
Het Welzijnsonthaal is een plaats in Turnhout waarin burgers op een laagdrempelige manier naartoe kunnen met al hun welzijnsvragen (zoals over wonen, zorg, relaties, mobiliteit, vrije tijd, opvoeding, premies, inkomen, budget, administratie,… Het welzijnsonthaal functioneert als geïntegreerd onthaal voor de werking van OCMW Turnhout en CAW de Kempen.
Indien meer gerichte informatie rond wonen nodig is, wordt er doorverwezen naar het loket Wonen Stadsregio Turnhout.
 
B. COMMUNICATIE
 
Infobrochure
Informatiebrochures
Informatiebrochure: 'Heffing op leegstaande, verwaarloosde en/of verkrotte woningen of gebouwen gelegen in Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en Turnhout'.

Informatiebrochure: 'Een conformiteitsattest? Ja, graag'

Stadskrant en Binkenpost

In de stadskrant worden regelmatig artikels gepubliceerd inzake wonen, bv inzake CO, premies, SVK, Vlaamse Energielening ...

Dit is ook het geval voor de Binkenpost, het tijdschrift van OCMW Turnhout voor senioren.

Nieuwsbrief

In het kader van het project Wonen in de Stadsregio wordt er een nieuwsbrief verstuurd aan geïnteresseerden.

Meer info: www.stadsregioturnhout.be

Bijlage 
Infoavonden
Info-avond verhuurders
In  2019 organiseerde Wonen Stadsregio Turnhout opnieuw een info-avond gericht naar eigenaars-verhuurders, met info inzake huurwetgeving, en woningkwaliteit (o.m. verplicht conformiteitstattest. Deze info-avonden werden ook gebuikt om de werking van het SVK en het ontzorgingsproject 'Goed Plan' van Samenlevingsopbouw toe te lichten. 
 
Info-avond verhuurders studentenkamers
In samenwerking met de hogeschool Thomas More worden info-avonden georganiseerd voor de verhuurders van studentenkoten. Er wordt informatie gegeven door Thomas More, de hulpvereningszone Taxandria en Wonen Stadsregio Turnhout.
 
Website
Stedelijke website
www.turnhout.be  > Wonen
 
Website stadsregio Turnhout
 
Andere