Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
De stad Aalst ontwikkelde een visie over woontypologieën die gewenst zijn bij nieuwe woonprojecten. Deze visie wordt gehanteerd door team Wonen als leidraad voor het geven van advies inzake nieuwe woonprojecten.
 
VISIE
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitbeleving.
Dit komt de leefbaarheid en de aangename woonomgeving in elke buurt en voor elke bevolkingsgroep ten goede. Bewoners kunnen op die manier een wooncarrière in eenzelfde buurt doormaken. Concreet wordt met een standaardprincipe en met uitzonderingsgebieden gewerkt.
Bijlage 
Kennis verzamelen over wonen
Bijlage 
Woon(behoefte)studie

De Stad Aalst gaf opdracht aan het bureau Antea om een woonbehoeftestudie uit te voeren. Deze studie werd in de lente van 2015 opgeleverd.

 

Bijlage 
Lokaal woonplan

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedere Aalstenaar

De Belgische Grondwet garandeert het ‘recht op een behoorlijke huisvesting’. Het vinden van een betaalbare en kwalitatieve woning in een aangename woon- en leefomgeving is evenwel niet vanzelfsprekend. Het doel dat Aalst zich heeft gesteld is dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs, met woonzekerheid en dit in een behoorlijke woonomgeving. In het woonplan wordt deze ambitie concreet geformuleerd.

Het bestuursakkoord 2020-2025 op basis waarvan er een meerjarenplanning wordt opgemaakt geeft de volgende visie weerd:

 - een verpicht conformiteitsattest van verhuurde woningen

- een bijgestuurd premiebeleid na evalutie huidig prikkelproject

- gaan voor een gevarieerd sociaal aanbod, waaronder ook SVK verhuur

- ondersteuning kanidaat-huurders op de wachtlijst

- aanpakken leegstand

Bijlage 
Advisering door lokale woonraad
Zie overleg.
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare woningen worden digitaal beheerd binnen het programma Neglectix, een Aarixa-toepassing.
 
Voor de verwerking van de FRGE-leningen gebruiken we het programma Phoenix (een Citrix-toepassing), ter beschikking gesteld vanuit het FRGE.
 
Het beheer van de dagelijkse klantencontacten in de Woonwinkel, de inschrijvingen voor sociale woningen en de berekening van de huishuur gebeurt vanuit het programma 'Sociopack'.
 
Vzw BEA gebruikt het pakket 'Woonbeheer' voor het beheer van de basisinformatie van hun klanten.
 
Andere