Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
 
Kennis verzamelen over wonen
- Databank patrimonium sociale huisvesting
 
Woon(behoefte)studie
De woonbehoeftestudie 2001 werd opgemaakt door een extern studiebureau. De studie omvat een situering en ruimtelijke structuur van de stad Antwerpen (geografische beschrijving, juridisch kader en ruimtelijke structuurplannen), een overzicht van demografische gegevens (bevolkingsgegevens, - evolutie en –prognose) en een bespreking van de ‘woningvoorraad’ (analyse bestaande woningvoorraad, bepaling potentiële woningvoorraad, bespreking binnengebieden). Daarnaast houdt de studie eveneens een analyse van  vraag en aanbod en synthese in.
 
Dit document is niet digitaal beschikbaar.
 
Lokaal woonplan
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
1. Uniek WoonLoket - Centrale Databank Woondienst

De toepassing Centrale Databank Woondienst ondersteunt een geïntegreerd dossierbeheer voor Samen Leven.

 

De toepassing bundelt de verschillende beheersactiviteiten en verruimt de functionaliteit van het dossierbeheer door gebruik te maken van de gemeenschappelijke infrastructuurtoepassingen.

 

Panden en wooneenheden kunnen ingebracht worden waaraan dossiers, verslagen, taken, bijlagen, brieven enz… kunnen ingebracht en gekoppeld worden. Er kunnen tevens rapporten en brieven afgedrukt worden. De gegevens die worden ingebracht hebben betrekking op:

 • Handhaving en Verkennende Acties
 • Conformiteit
 • Hygiënisch woontoezicht
 • Krotspot
 • Leegstand en Verwaarlozing
 • Ongeschikt en Onbewoonbaar 
 • Lijst OGO woningen 
 • Stedelijke renovatietoelage
 • Sociaal Beheer
 • Transitwoningen
 • Woonkantoor

2.TZHH                                                                                                                                                                                      TZHH staat voor Toezicht en Handhaving. Deze toepassing wordt vooral gebruikt door Samen Leven voor de dossieropvolging bouwmisdrijven.

3. Digitt

Digitt is een webtoepassing voor de dossieropvolging van de verschillende diensten van Samen Leven. Hierin worden vaststellingen geregistreerd die hoofdzakelijk voortvloeien uit de verschillende toezichtsactiviteiten.

 
Andere