Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
In het beleidsprogramma (
https://www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024) is een luik woonbeleid opgenomen. Het woonbeleid is echter ook in de andere beleidsdomeinen terug te vinden.

In uitvoering van het beleidsprogramma wordt er een woonbeleidsplan opgemaakt is samenwerking met het Hiva (https://hiva.kuleuven.be/nl).
 
Kennis verzamelen over wonen
Regelmatig worden gegevens verzameld om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen en de realisatie van woonprojecten zo veel als mogelijk te ondersteunen.
 
Woon(behoefte)studie
In West-Vlaanderen heeft de provincie de woonbehoefte naar zich toegetrokken.
 
Lokaal woonplan
zie visievorming
 
Advisering door lokale woonraad
Het advies van de woonraad is een belangrijk beoordelingselement voor de gemeenteraad voor wonen gerelateerde materie.
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Alle dossiers worden digitaal verwerkt met behulp van specifieke programma's.
 
Andere