Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming

Visie

De stadscoalitie zet volgens het Plan Nieuw Kortrijk in op 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk. Eén daarvan is "Een Stad die betaalbaar is". Kortrijk meot betaalbaar blijven voor al zijn inwoners en daarom kiezen we voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven de wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit.

Aan allen die in Kortrijk willen wonen, moet een adequate woning kunnen worden aangeboden:

  • Met een goede interne en externe kwaliteit;
  • In een behoorlijke woonomgeving (inclusief voldoende grote tuin of terras, aangevuld met supplementaire open ruimte, al dan niet publiek);
  • Binnen een gediversifieerd woningenbestand, gericht op verschillende doelgroepen, zowel qua typologie als qua budgettaire belasting (met bijzondere aandacht voor betaalbare, bescheiden, compacte en duurzame woningen);
  • Zowel in de binnenstad als in de verstedelijkte of plattelandsgerichte deelgemeenten;
  • Met een grote kans op een volwaardig leven, dus met een gegarandeerde deelname aan het stedelijke aanbod.
    Het woonbeleid van de Stad Kortrijk vertrekt vanuit een ruim en transversaal beleidskader en heeft aandacht voor demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die het wonen in Kortrijk beïnvloeden. De stad zal maatregelen treffen om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te stimuleren en om uiteindelijk te komen tot een versterking van het fiscaal draagvlak van het stedelijke budget.

 

 
Kennis verzamelen over wonen
Stadsmonitor
 
Woon(behoefte)studie
 
Lokaal woonplan
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
 
Andere