Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Kennis verzamelen over wonen
 
Lokaal woonplan
Het lokale woonplan vindt u als bijlage hierbij gevoegd.
Bijlage 
Advisering door lokale woonraad
De lokale woonraad bespreekt alle belangrijke onderwerpen aangaande wonen en huisvesting in Oostende.  Het advies van de woonraad is niet bindend maar wel belangrijk en richtinggevend.