Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
Onder onderstaande link vind je meer info over de woonbeleidsstudie, het armoedeplan, en het klimaatplan.
 
 
 
Kennis verzamelen over wonen
 
Woon(behoefte)studie
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 september 2005 werd er een woonbehoeftestudie uitgevoerd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hier te vinden.
 
 
Lokaal woonplan
De stad Sint-Niklaas gaf in 2017 opdracht aan Atelier Romain om de woonbeleidsstudie voor de stad op te maken. De woonbeleidsstudie werd door de gemeenteraad in augustus 2018 vastgesteld.
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
 
Andere