Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
Zowel de stedenbouwkundige verordening als de algemene politieverordening zijn terug te vinden op www.kortrijk.be
 
Meer info over de stedenbouwkundige verordening vind je hier.
Meer info over de politieverordening vind je hier.
 
 
andere
Voor zowel de uitbating van een logementshuis als de uitbating van een studentenhuis heb je een uitbatingsvergunning nodig.
Voor meer info contacteer de directie Wonen 056/27.84.34 of klik hier.
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Voor woningonderzoeken en het aanvragen van een conformiteitsattest kan u terecht dij de dienst Wonen 056/24.84.34
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Conformiteitsattest kan worden aangevraagd bij de dienst Wonen en kost 62,5 euro per woongelegeheid.
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
De Stad Kortrijk gaat actief op onderzoek. Iedere klacht wordt ook onderzocht.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Te verkrijgen bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Het heffingsreglement kan u raadplegen op www.kortrijk.be
 
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
Kortrijk Zaait
van leegstand naar ondernemerschap
 
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
De Stad Kortrijk gaat actief op onderzoek. Iedere klacht wordt ook onderzocht.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Te verkrijgen bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
ja
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
nee
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
ja
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
nee
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Een technisch medewerker van de dienst Wonen doet de vooronderzoken in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of Kamerdecreet. Indien nodig gaat de medewerker opnieuw langs samen met de controleur van het Vlaamse Gewest.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt gevolgd wanneer er zich urgente problemen voordoen.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Volgens Vlaamse Wooncode
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Volgens Vlaamse Wooncode
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
De Stad Kortrijk sluit zich aan bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
ja
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
ja
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
nee
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
nee
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ