Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
Sinds november 2016 is de burgemeester in Sint-Niklaas vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.
 
A.1. Preventie
  • In de periode 2005-2007 werden alle gekende kamers en studio's in de stad preventief gecontroleerd door de controleur van de cel huisvesting in samenwerking met de brandweer en de politie. Deze actie werd hernomen in 2012-2013. Eigenaars worden mee betrokken bij de controles.
  • Elke woongelegenheid waar zich meer dan 10 personen aanmelden om te worden ingeschreven wordt door de controleur van cel huisvesting preventief gecontroleerd.
  • De cel wonen adviseert elke stedenbouwkundige vergunning die wordt aangevraagd voor het inrichten van meergezinswoningen of kamerwoningen.
  • De private huurwoning van een huurder die verhuist naar een sociale huurwoning wordt preventief onderzocht. Conforme woningen ontvangen een gratis conformiteitsattest. Eigenaars worden betrokken bij deze preventieve controles.
  • Samen met 2 immokantoren worden preventieve controles gedaan in huurwoningen die ze aanbieden op de private huurmarkt. Conforme woningen ontvangen een gratis conformiteitsattest. Eigenaars worden ook betrokken bij de controles.
  • Elk woning waarvoor het OCMW een huurwaarborg toekent wordt preventief onderzocht.
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, tel 03 778 32 41, huisvesting@sint-niklaas.be.
Welzijnshuis: woonwinkel, tel 03 778 32 45, woonwinkel@sint-niklaas.be
 
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
In Sint-Niklaas geldt de stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden.
 
Meer informatie vind je hier.
 
Stad Sint-Niklaas, afd. vergunnne, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. vergunnen@sint-niklaas.be
 
 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Het leegstandsregister wordt beheerd door cel huisvesting.
 
Voor meer info: cel huisvesting, stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03 778 32 44.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Zie preventieve werking.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Belastingsreglement ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen: http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/belasting-_en_retributieboek_-_150101.pdf
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Alle adressen van woongelegenheden waarop een besluit ongeschikt/onbewoonbaarheid of woonverbod rust, en waarvan dit besluit na zes maanden niet werd ingetrokken, worden overgemaakt aan de wooninspectie.