Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
Loket
Bij de medewerkers van team Wonen - Sociaal Wonen en bij vzw Bea kunnen burgers terecht voor alle informatie over duurzaam (ver)bouwen en wonen.
 
De verschillende premies en tegemoetkomingen op de verschillende niveau's worden overzichtelijk aan de man gebracht. De stad neemt eveneens eigen initiatieven, zoals een dakisolatieproject of een groepsaankoop voor elektriciteit.
 
Communicatie
Via diverse kanalen wordt bij regelmaat gecommuniceerd over de verschillende initiatieven rond duurzaam (ver)bouwen en wonen. Dit zijn de website van de stad Aalst (www.aalst.be), Wonen in Aalst (www.aalst.be/wonen) en vzw Bea (www.vzwbea.be), het stadsmagazine 'Chipka' of andere kranten met regionieuws, lokale radio's,...
 
Bovendien zijn zowel vzw Bea als team Wonen regelmatig deelnemer aan activiteiten waarbij de burger grondig geïnformeerd kan worden.
 
Specifieke Initiatieven
 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
Dakisolatie
Het dakisolatieproject van vzw BEA loopt in samenwerking met sociale economie. Wie inschrijft voor de groepsaankoop en plaatsing van dakisolatie, krijgt bovendien een aanmoedigingspremie van 50,- EUR van de stad Aalst.
 
Zonnepanelen
 
Hemelwater
Premie van de stad Aalst voor afkoppeling van hemelwater: 1 000,- EUR. Voor gebruik van hemelwater bedraagt deze 500,- EUR.
 
Aanpasbaar/levenslang wonen
Pro Domo wil de 65-plussers en hun omgeving kennis laten maken met allerhande hulpmiddelen die langer thuis wonen mogelijk kunnen maken. Ook in een demowoning kan je terecht om alles uit te testen en te beleven. De ervaringen van de gebruikers dienen om de producten te verfijnen voor ze op de markt komen.
 
Ouderentoets wil de toegankelijkheid van zowel het openbaar domein als de dienstverlening van allerlei instanties onder de loep nemen om deze verder te optimaliseren.
 
Woonzorgwijken wil de zorg uitbouwen op wijkniveau, zodat je levenslang in dezelfde buurt kan wonen en gebruik maken van allerlei (zorg)faciliteiten.
 
De projecten Liato, Care4Balance en DIoTTO leggen de nadruk op nieuwe digitale toepassingen en Symbiosis zoekt nieuwe synergieën en samenwerkingen.
 
De zorgproeftuin AIPA is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid (Instituut voor Wetenschap en Techniek) en Flanders' Care. De hoofdpartners zijn de Stad Aalst, de Zorginnovatiecluster, sociale huisvestigingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek, OCMW Aalst, Sebeco, Hoorcentrum 't oorhuis, Voka en haar health Community en het ProF Consortium.
 
 
 
Andere subsidies/premies
Binnen het prikkelproject (2018-2020) kunnen bewoners of eigenaars van een woning op de Aalsterse Rechteroever premies ontvangen voor de renovatie van hun woning.
 
De prikkelpremies gevelrenovatie bedragen tot 2500,- EUR
 
De prikkelpremies basiskwaliteit, bedraagt 5000 EUR.
 
De prikkelpremie levensloopbestendig wonen bedraagt 2500 EUR
 
De prikkelpremie bijkomende woonruimte op zolder bedraagt 2500 EUR
 
 De verbouwer kan 35% van de kosten in aanmerking brengen. In totaal kan per pand 7500 EUR worden bekomen.
 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Inwoners van het grondgebied kunnen bij vzw Bea terecht voor een groene energielening voor energiebesparende maatregelen (FRGE-lening) www.vzwbea.be.
 
Andere initiatieven