Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Sinds 01 januari 2017 beschikte Genk ikv de intergemeentelijke samenwerking GAOZ over een subsidiereglement warm wonen GAOZ.
De uitgangspunten van het subsidiereglement zijn:
- Het stimuleren van investeringen in een duurzame CV-installatie
- het promoten van investeringen om gebouwen energiezuiniger en duurzamer te maken
Het premiereglement omvat een premie voor investeringen in
  • duurzame CV-installatie
  • adviesrapporten voor duurzame investeringen in appartementsgebouwen
Naast het subsidiereglement Duurzaam Wonen GAOZ voeren de GAOZ gemeenten een duurzaam Woonbeleid:
-          Zo worden er over het hele GAOZ grondgebied energiescans uitgevoerd. In Genk worden dankzij de medewerking van het OCMW van Genk meer dan 2.000 gratis energiescans uitgevoerd over de laatste 6 jaar, hetgeen beduidend hoger ligt dan voor Genk vooropgesteld was. Sinds 2017 heeft Genk een uitbreiding voor mensen die verwarmen op stroom. Vanwege de hoge stroomprijs wil de stad Genk deze mensen extra sensibiliseren en ondersteunen bij aanpassingen.
-          De GAOZ inwoners kunnen via DUWOLIM en DUWOLIM +  goedkoop lenen (aan 2% of 0% afhankelijk van de inkomsten) voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken (zuinige verwarmingsketel, hoogrendamentsbeglazing, dak- en muurisolatie, …) in de eigen woning of de huurwoning.
-          De stad Genk voert sinds 2018 een eigen ondersteuning uit rond renovatiebegeleiding. Een RENOcoach begeleidt mensen bij de renovatie van hun woning. Intake gebeurt via promo en organisatie van energiecafé's in de buurten waar renovatie het meest nodig is. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat deze werkwijze over het hele werkingsgebied van de GAOZ gemeenten wordt uitgevoerd.
-          Genkenaren kunnen a.d.h.v. warmtebeelden van hun woning advies krijgen bij het thermoloket m.b.t. de dakisolatie van de woning. Tot op heden hebben al een 1700 genkse gezinnen gebruik gemaakt van deze          dienstverlening i.s.m. de Dienst Leefmilieu van de stad Genk. Deze dienstverlening voor Genkenaren zal uiteraard verderlopen tijdens de volgende subsidiëringsperiode.
-          De Dienst Leefmilieu is ondertussen ook gestart met een dakisolatieproject ('Genk Isoleert') waarbij wordt beoogd om jaarlijkse 150 daken te isoleren. Dit project loopt in samenwerking met STEBO vzw, die de trajectbegeleiding met de inwoners doen. Dit project kende een vervolg in 'Genk isoleert samen', waarbij een collectief wijkrenovatieproject werd opgezet in Kolderbos. Momenteel
werken de diensten IGS GAOZ en dienst Leefmilieu in Genk een project uit voor de renovatie van appartementsgebouwen.
-          Daarnaast is de dienst Leefmilieu gestart met het project 'Genk renoveert samen', waarbij een aantal woningeigenaars in de wijk Kolderbos samen hun woning isoleren. Dit collectief isolatieproject wordt ook door STEBO vzw mee uitgevoerd, in samenwerking met de provincie Limburg.
-           De diensten wonen/IGS GAOZ en Leefmilieu voeren verder samen collectieve wijkrenovaties uit in een aantal wijken, met ondersteuning van de provincie Limburg.
-          partnership tussen GAOZ gemeenten en Dubolimburg voor specifieke projecten en planadvies duurzaam bouwen.
-          verder lopen er een aantal provinciale campagnes waaraan de GAOZ gemeenten actief deelnemen zoals  Warm limburg (2012),  Limburg isoleert (2009-2011), enz. GAOZ Woonbeleid werkt hier actief aan mee door o.a., i.s.m. de andere betrokken GAOZ diensten Leefmilieu, infoavonden en publicaties in de lokale infobladen en websites te publiceren.
 
Meer info? www.woneningaoz.be  of info@woneningaoz.be
 
 
Bijlage 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
Loket - dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
  • info en advies bij de stedelijke premies voor duurzame investeringen
  • info omtrent REG-subsidies (niet-lokale overheid)
  • raadpleging van de warmtebeelden van de Genkse daken
  • eventuele doorverwijzing gespecialiseerd advies duurzaam bouwen en verbouwen
 
Communicatie
 
Specifieke Initiatieven
 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsidies/premies
Stedelijke premie voor:
  • subsidiereglement energiebesparende maatregelen
  • de sanering van een buiten gebruik gestelde stookolietank

Meer info over de premies vind je hier.

 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Mogelijkheid tot gebruik maken van de DUWOLIM-lening.
Meer info vind je hier.
 
Andere initiatieven
Campagne 'Genk isoleert'.