Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
6. ENERGIEZUINIG WONEN EN VERBOUWEN
 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
Loket en advies aan huis
Stad Gent wil zoveel mogelijk huizen energiezuinig gerenoveerd krijgen. Omdat elke renovatie - hoe klein ook- hand in hand gaat met heel wat stress en kopzorgen, wil de Energiecentrale van de Stad Gent Gentenaars gratis ondersteunen waar en wanneer ze dat nodig hebben. Een expert van de Energiecentrale bekijkt samen de eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder en/of huurder de mogelijkheden en helpt energiezuinige renovatiekeuzes te maken voor, tijdens of na de werken. De klant kan ook begeleiding krijgen bij het opvragen en vergelijken van offertes, het beoordelen van de werken en/of het invullen van premie-aanvragen.  De Energiecentrale is het aanspreekpunt voor vragen en voor het maken van een afspraak voor gratis advies.
Gratis advies en begeleiding kan verkregen worden voor:
 • dakisolatie, binnenafwerking en dakvernieuwing
 • isolerende ramen
 •  gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • ververvangen van verwarming
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • verminderen van je energieverbruik
 • ventilatie gekoppeld aan isolatie-ingrepen
Voor energiebesparende werken kan een energielening afgesloten worden. In Gent kan de energielening afgesloten worden bij de Energiecentrale (de vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend).
 
Een expert van de Energiecentrale geeft ook gratis advies op kantoor bij bouwplannen voor nieuwbouw.
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
 
 
Communicatie: kanalen en tools
 • Folders, brochure 'Woonpremies in Gent'
 • Communicatie via website
 • Verschillende campagnes en infomomenten bij specifieke doelgroepen om het aanbod rond gratis renovatieadvies en -begeleiding aan huis, de energiepremies van de Stad Gent en de energielening bekend te maken.
Onlinetool Check-je-huis

Hoe energiezuinig is jouw woning?

Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op?

Welke premies zijn er?

Bekijk de mogelijkheden van jouw huis, download het stappenplan en bereken je winst.

 

 

Warmtefoto

Tijdens twee koude nachten in februari 2011 vloog een

vliegtuigje met een infraroodcamera van de gespecialiseerde

firma Eurosense over Gent. Zo brachten ze, via een

volwaardige en interpreteerbare foto, de kwaliteit van de

isolatie van de Gentse daken in kaart. Samen met

verschillende stadsdiensten en Digipolis (de ICT-partner van

Stad Gent) zette de Milieudienst dit om in een praktische

online toepassing.

Controleer of je dak voldoende geïsoleerd is op 

http://warmtefoto.gent.be  

 

Zonnekaart

De zonnekaart geeft aan op welke daken in Gent het rendabel is om zonnepanelen te plaatsen.

De zonnekaart houdt rekening met de oriëntatie van het dak en de schaduw die erop valt.

Ligt jouw dak gunstig voor zonnepanelen? Check het op de zonnekaart: www.gentklimaatstad.be/zonnekaart

 

 
 
Specifieke Initiatieven

Campagne preventief energiebeleid kwetsbare gezinnen

De Energiecentrale voert gratis energiescans aan huis uit:

 • Ze geeft de bewoners tips om energie te besparen,
 • Ze geeft een gratis spaarpakket met materialen zoals een spaardoucheknop, spaarlampen of een verdeelstekker (enkel  voor Eandis doelgroep)
 • Ze geeft uitleg over de energiefactuur en doet vrijblijvend een leveranciersvergelijking. (V-test).
 • Ze geeft informatie over energiepremies en de energiemarkt. 
 • Ze maakt een rapport op van de woning en geeft uitleg hoe er verder kan bespaard worden.
Gezamenlijke groepsaankoop Elektriciteit en Gas

Deze groepsaankoop wordt jaarlijks georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen:

De Energiecentrale en Dienst Wonen verstrekken informatie en advies aan burgers. De Energiecentrale schrijft de burgers ook in voor deze groepsaankoop. 


Project Muide Meulestede Mariakerke fossielvrij

 • De Stad Gent ontvangt 187.500 euro van de Vlaamse overheid voor het project 'Gebouwen MM+M fossielvrij' (subsidie Lokaal Klimaatproject). Met dat project wil de Stad nagaan op welke wijze wijken in hun geheel kunnen afstappen van aardgas of andere fossiele brandstoffen, en kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare energie.
 •  Het project loopt tot januari 2024. De Stad werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent en de Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren.


Project Buurzame Stroom


 • Partners: Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent/Energiecentrale, Samenlevingsopbouw Gent, Eandis, Energent. Het 
 • Het project ‘Buurzame Stroom’ wil sinds 11 maart 2018 met een proeftuinproject in Sint-Amandsberg-Dampoort enkele pistes demonstreren en duidelijke aanbevelingen doen over hoe we zonne-energie zo goed en zo eerlijk mogelijk kunnen opwekken en gebruiken in een stad. Vraag en aanbod van energie in balans houden is een win-win voor iedereen. De Energiecentrale werkt ook mee aan het project en zorgt voor renovatie-advies en expertise in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.
 • Buurzame Stroom werd mede mogelijk gemaakt door Stad Gent, het Europese LIFE BE REEL!-project, het Europese Horizon2020 WiseGRID-project, het Europese Interreg c-VPP-project en de subsidie voor Energie-Ambassadeurs van de provincie Oost-Vlaanderen.Project Gent Knapt Op
 
 • Doelgroep: noodeigenaars in de wijken Brugse Poort - Rooigem of Dampoort - Sint-Amandsberg of Muide - Meulestede - Afrikalaan of Rabot - Blaisantvest die bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt een ondermaatse woning aangekocht hebben. Ze beschikken niet over voldoende middelen om herstellingswerken uit te voeren of te renoveren en blijven  in een ongezonde woning wonen.
 • Dit project maakt deel uit van ICCARUS en wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions. Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.
  Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. 
  De partners van Gent knapt op (OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent, vzw SIVI, Domus Mundi, Energiecentrale) zorgen voor gratis begeleiding en advies. 

 • Er wordt gewerkt met subsidieretentie waarbij de eigenaar de financiële tussenkomst terugbetaalt bij vervreemding van de woning, eventueel vermeerderd met een deel van de gerealiseerde meerwaarde. Het rollend fonds zorgt ervoor dat dezelfde ingezette euro steeds opnieuw kan worden gebruikt. 
 • Het project is een combinatie tussen een doorgedreven technische en sociale begeleiding en boekt zichtbare resultaten op vlak van woonkwaliteit, energiepresatie, woonzekerheid en maatschappelijke versterking van de bewoners.
 Meer info: www.gentknaptop.be
 
Bijlage 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
Energiepremies
De stad Gent verstrekt energiepremies voor renovaties aan bestaande woningen:
 • dakisolatie en binnenafwerking 
 • dakvernieuwing
 • hoogrendementsglas
 • gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • hybride condensatieketel
 • groendak

Met uitzondering van dakvernieuwing kan elke inkomenscategorie voor elke ingreep een premie krijgen. Het plafond per ingreep of het maximaal premiebedrag over het totaal van de ingrepen is afhankelijk van de inkomenscategorie.

Het volledige subsidiereglement vind je op: www.energiecentrale.gent
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
Loket voor energiepremie-aanvragen
Dienst Milieu en Klimaat
Administratief centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/268 23 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
Zonnepanelen
 
Hemelwater
Tijdens een renovatieadvies aan huis geeft de expert van de Energiecentrale ook advies over:
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • De Stad Gent geeft premies voor de aanleg van een groendak. Het reglement vind je hier: https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-het-aanleggen-van-een-groendak

   
  Aanpasbaar/levenslang wonen
   
  Andere subsidies/premies
  Premie woonkwaliteit
   
  Met de premie Woonkwaliteit kunnen eigenaars vochtbestrijdende werken uitvoeren, de verwarmingsinstallatie of sanitair verbeteren en de elektriciteit in hun woning vernieuwen. Afhankelijk van het inkomen kunnen ze tot 50%  van de kostprijs recupereren, met een maximum van 1500 euro.
   
  Meer informatie
   
  Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/266 8391
   
   
  Subsidie Wijk in de steigers Rabot-Blaisantvest
  Afgelopen op 31/12/2018
   
  Eigenaars die in bovenvermelde stadsvernieuwingswijk een woning bewonen of verhuren en er verbeterings- of renovatiewerken uitvoeren komen in aanmerking voor deze subsidie.
   
  Volgende werken komen in aanmerking:
  1. vochtweringswerken
  2. elektriciteitswerken
  3. installatie van elementair sanitair
  4. verbeteren of vernieuwen van de installatie voor verwarming of warm water
  5. stabiliteitswerken
  6. opmaak energieprestatiecertificaat (specifiek voor verhuurders)

  Naargelang het inkomen van de aanvrager bedraagt het maximum subsidiebedrag 5000, 4000 of 3000 euro.

  Om kwaliteit en woonzekerheid op de huurmarkt te bevorderen behoorden verhuurders die aan het Sociaal of Stedelijk Verhuurkantoor verhuren behoorde deze doelgroep automatisch tot de laagste inkomstencategorie, die in aanmerking kwam voor het hoogste subsidiebedrag. In een tweede fase verdubbelden we het maximum subsidiebedrag voor deze doelgroep tot 10.000 euro.

  Om de betaalbaarheid voor de kwetsbaarste doelgroepen te verbeteren, beperkten we zoveel mogelijk de voorfinanciering.

  Subsidiereglement Wijk in de steigers

  Meer informatie

  Stad Gent, Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  09 266 83 92 of wonen@stad.gent

  Subsidieovereenkomsten met SHM's
   
  Voor SHM's is er een budget van 2 mln euro voor investeringen in renovatiewerken voor energie-efficiëntie die verder gaan dan de wettelijke norm.
   
  Daarnaast kunnen SHM's ook een vergelijkende energiestudie (paretostudie) laten uitvoeren met subsidies van Stad Gent, en dit voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
   
  Meer informatie:
   
  Dienst Milieu en Klimaat
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/268 23 00
   
   
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  De Energiecentrale verstrekt goedkope leningen aan alle Gentse eigenaars en huurders die energiebesparend willen verbouwen.  Dit zijn zogenaamde energieleningen (de vroegere FRGE-leningen). De vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend.
   
  Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
  De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
  09/266 52 00
  Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
   
   
  Andere initiatieven