Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
 
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
 
Loket
 
Communicatie
 
Specifieke Initiatieven
Duurzaam Bouwadvies
Duurzaam bouwadvies is een advies op maat voor verbouwprojecten of nieuwbouw met betrekking tot de duurzaamheid van het uiteindelijke project. In het advies worden alle energie-aspecten overlopen maar ook watergebruik, ventilatie, materiaalgebruik en dergelijke komen aan bod.
Dit advies is gratis en de specialist duurzaam bouwen trekt ongeveer 2 uur tijd uit per woning.
 
 
Organisatie Bouwteams
Deze Bouwteams zijn een erg succesvolle tweedaagse cursus voor bouwers en verbouwers en wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. De bouwteams worden gegeven door experts van Dialoog. Stad Leuven ondersteunt deze bouwteams met 50 % subsidie van het inschrijvingsgeld.
 
 
Energiesnoeiers
Leuven neemt deel aan het energiescanproject van Eandis en doet dit in de vorm van een energiesnoeiersproject en werkt hiervoor samen met een sociaal economiebedrijf.
 
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
Dakisolatie
 
Zonnepanelen
 
Hemelwater
Premie voor infiltratievoorzieningen en regenwaterinstallaties
Driekwart  van het zuivere drinkwater dat we dagelijks verbruiken wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals het toilet, poetsen, beregening van de tuin en dergelijke. De stad wil het opvangen van regenwater en het via een afzonderlijk circuit gebruiken voor deze toepassingen stimuleren via een premie.
 
 
Premie voor groendaken
De stad wil groendaken stimuleren via een premie.
Hoewel we het gevoel hebben dat het in ons land (te) vaak regent is verdroging een reëel probleem. Door de versnelde afvoer van regenwater op daken en verharde oppervlakken krijgt hemelwater te weinig tijd om te infiltreren waardoor de grondwatertafel zakt en waterlopen bij piekdebieten overbelast worden. Een groendak houdt regenwater langer vast en ziet er ook mooi uit.
 
 
Aanpasbaar/levenslang wonen
Aanpassingspremie
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen voor de aanpassing van de woning voor ouderen of personen met een handicap.
 
 
Andere subsidies/premies
Verbeteringspremie
 
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen die betrekking heeft op een elementair basiscomfort van woningen waarvan de woonkwaliteit onvoldoende is.
 
 
Premie aanleg geveltuintjes
In het beeld van de stad springen de veelvuldig gebruikte harde materialen zoals baksteen en beton zeer sterk in het oog, vaak met een saai uitzicht tot gevolg. Geveltuintjes kunnen hierin verandering brengen: ze breken niet alleen het zicht, ze vangen ook heel wat fijn stof op, geven een aangenaam fris gevoel op warme zomerdagen en fungeren als ecologische stapstenen in het stedelijk landschap. de stad wil het aanleggen van geveltuintjes stimuleren via een premie.
 
 
Premie inbraakpreventie
De stad geeft een premie aan inwoners die hun woning beveiligen volgens het advies van de preventiedienst.
 
 
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
 
Andere initiatieven