Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting en woonbegeleiding binnen sociale huisvesting
Preventieve woonbegeleiding is een deelaspect van de dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg en werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen,  sociaal verhuurkantoren en OCMW's.
Doel: intensieve begeleiding van sociale huurders bij wie een uithuiszetting dreigt ten gevolge van gebrekkige woonvaardigheden of intensieve ondersteuning van sociale huurders bij aanvang of in de loop van hun huurcontract.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                    Noordlaan 135,
                    3600 Genk
                    Tel: 089/573103
                    info@cawlimburg.be
 
Toeleiding naar woningmarkt
Vzw De Sfeer, een Vereniging waar Armen het Woord nemen, organiseert een wooninfopunt waar mensen informatie krijgen en ondersteund worden bij het zoeken van een huurwoning. Zij kunnen tevens geholpen worden bij het in orde brengen van hun kandidaatsdossier bij een sociale huisvester.
Contactadres: vzw De Sfeer
                     Grotestraat 61,
                     3600 Genk
                     Tel: 089/24 35 03
                     info@cawlimburg.be
 
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg biedt kwetsbare huurders op de private huurmarkt een integrale woonbegeleiding.
De hulpverlening gebeurt vanuit een integrale kijk in samenwerking met andere diensten.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      Tel: 089/573103
                      info@cawlimburg.be
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
De dienst Begeleid Wonen verzorgt de nazorg van clienten die uit de residentiële opvang komen. De hulpverlening vertrekt vanuit een integrale kijk en biedt vooral begeleiding en ondersteuning in woonvaardigheden.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      089/ 573103
                      info@cawlimburg.be
 
 
Herhuisvesting
Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring en voorrang krijgen op een sociale woning of op basis van de Nieuwe Gemeentewet (na een brand), doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappij en het OCMW.
                     
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
In samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie neemt stad Genk deel aan een proefproject inzake de terugvordering van de herhuisvestingskosten.
 
Andere initiatieven
Aanpak 'ongezonde woning'.
In sommige gevallen wordt een woningeigenaar aangetroffen in een dermate slecht onderhouden woning, dat de woonsituatie niet langer houdbaar is. Daarom heeft de dienst woonbeleid een werkwijze, waarbij dergelijke situaties aangepakt worden. CAW 't Verschil verzorgt woonbegeleiding waar nodig is, en zorgt dat de eigenaar stappen onderneemt om de situatie weer leefbaar te maken.
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden.Samen met de client, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     Tel: 011/212865
                     info@cawlimburg.be
 
 
Daklozenopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk residentiële opvang en begeleiding te bieden.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/212865
                     info@cawlimburg.be
 
Nachtopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).
De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden.
Samen met de client en in overleg met OCMW wordt, indien nodig, gezocht naar een meer duurzame opvang- of begeleidingsvorm.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/ 212865
                     info@cawlimburg.be
        
 
Noodwoningen
 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein in Genk bestaat uit 46 vaste standplaatsen, 3 wachtstandplaatsen en 2 niet-vaste standplaatsen. De politieverordening aangaande het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners en het woonwagencomité ondersteunen het beheer van het woonwagenterrein. De dienst Diversiteit en Educatie staat in voor het terreinbeheer.
tel. 089 65 42 49
 
Doortrekkersterrein
 
Andere