Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
 
Toeleiding naar woningmarkt
Voor praktische informatie hierover kunt u terecht bij de woonbegeleiders van de dienst Wonen.
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
U kunt in de eerste plaats terecht bij de maatschappelijk werkers van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Oostende. Indien nodig werken zij hiervoor samen met de woonbegeleiders van de dienst Wonen.
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen u, in bepaalde gevallen, helpen zoeken naar een degelijke en betaalbare woning op de private huurmarkt. 
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Zie het punt over Daklozenopvang.
 
Herhuisvesting
De woonbegeleiders van de dienst Wonen staan in voor de herhuisvesting van mensen die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring. Indien nodig kunnen zij tijdelijk verblijven in ons transitgebouw. De woonbegeleiders helpen de betrokkenen om door te stromen naar de sociale of private huurmarkt.
 
Andere initiatieven
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang
 
Daklozenopvang
Hiervoor kunt u terecht bij :
https://www.oostende.be/doorgroeihuis
 
Nachtopvang
Tijdens de wintermaanden wordt er een nachtopvang georganiseerd. 
 
Noodwoningen
Wanneer uw woning onbewoonbaar verklaard is dan kunnen wij u tijdelijk opvangen in het transitgebouw. Hiervoor moet er contact opgenomen worden met de woonbegeleiders van de dienst Wonen, op de vierde verdieping van het stadhuis.
 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
 
Doortrekkersterrein
 
Andere