Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
Het Welzijnshuis (OCMW Roeselare) neemt dat op zich, in samenwerking met het CAW Centraal West Vlaanderen
 
Toeleiding naar woningmarkt
Ja, via éénloketfunctie en constructieve samenwerkingsverbanden met alle woonactoren.
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
De woondienst geeft alle info over kwaliteitsvoorwaarden waaraan een huurwoning moet voldoen.
Je kan ook info verkrijgen over de verschillende soorten huurovereenkomsten, de wettelijke bepalingen die erin moeten worden vermeld, hoe je als (ver)huurder een correcte opzeg kunt geven,...hiervoor kan je terecht in het Welzijnshuis
 
Het adviespunt huurdersbond houdt ook wekelijks zitdag in het Welzijnshuis.
 
Je kan ook een overzicht krijgen van alle instanties die sociale leningen verstrekken.
 
Begeleiding op de private woningmarkt
In het Welzijnshuis kan je elke week een geactualiseerde lijst afhalen. Je krijgt een overzicht van de woningen, appartementen, studio's en kamers die via internet op de privémarkt te huur worden aangeboden. Een woonbuddy kan voor de meest kwetsbare gezinnen ingezet worden ter ondersteuning van de zoektocht op de private huurmarkt. 
 
 
Het Welzijnshuis informeert je over de voorwaarden voor het huren van een sociale woning en verwijst je door naar de sociale bouwmaatschappij De Mandel. Het Sociaal Verhuurkantoor heeft zitdagmomenten waarbij kandidaat-huurders zich kunnen inschrijven voor sociale huisvesting. Roeselare beschikt over een uniek inschrijvingsformulier voor de lokale aanbieders van sociale huisvesting.
 
Het Welzijnshuis geeft je ook een pak energiebesparende tips. Daarnaast gaat er 2 keer per maand ook een zitdag door van Energiesnoeiers. Dit is bedoeld voor iedere inwoner die bezorgd is om zijn energiefactuur en wil weten wat hij/zij kan doen om minder te moeten betalen.  Energiesnoeiers bieden ondersteuning bij het uitvoeren van een V-test, inschrijving groepsaankoop Groene Stroom (prov. W-Vl)
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Verschillende initiatieven vanuit het team dak- en thuisloosheid in het Welzijnshuis, o.a. permanente nachtopvang, aanbod nood- en doorgangswoningen, ...
 
Herhuisvesting
Neen
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
De stad ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met RWO Vlaanderen. De gemaakte kosten worden door het Herstelfonds betaald, de stad moet geen prefinanciering meer voorzien.
Bijlage 
Andere initiatieven
  • woonbuddy's:Doel: mensen ondersteunen en begeleiden op zoek naar een geschikte woning (plaatsbezoeken, info, doorverwijzing,...)
  • info en advies huurwetgeving aan eigenaars en huurders via verhuurdersloket
 
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang
Roeselare participeert in het regionaal crisisnetwerk. De stad beschikt over een aantal crisis- en doorgangswoningen
 
Daklozenopvang
Neen
 
Nachtopvang
Ja, permanent in het jaar.
 
Noodwoningen
Enkel doorgangswoningen van OCMW. Wel afspraak met OCMW dat er bij noodsituaties mensen kunnen opgevangen worden in een doorgangswoning (OCMW).
 
Andere initiatieven
Doorgangswoningen (OCMW)
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
Neen
 
Doortrekkersterrein
De stad onderzocht potentiële locaties voor het voorzien van een pleisterplaats. Dit werd anno 2019 nog niet gerealiseerd
 
Andere
/