Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
Sinds begin 2012 wordt de preventie van gerechtelijke uithuiszettingen binnen de sociale huisvestingsmaatschappij door de woonwinkel opgenomen.
 
Welzijnshuis: woonwinkel, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45, woonwinkel@sint-niklaas.be.
 
 
Toeleiding naar woningmarkt
De woonwinkel begeleidt woningzoekenden (preventie gerechtelijke uithuiszettingen bij de sociale huisvestingsmaatschappij, personen met een referentieadres in het Welzijnshuis, personen in een procedure rond woningkwaliteit) in hun zoektocht naar een aangepaste woning op de woningmarkt.
 
Wekelijks maakt de woonwinkel een lijst op van te huur staande woningen in de stad en de omgeving. Deze lijsten worden ook elektronisch rondgestuurd.
 
Welzijnshuis: woonwinkel, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45, woonwinkel@sint-niklaas.be.
 
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
 
 
 
 
Begeleiding op de private woningmarkt
Huurders en verhuurders kunnen met hun vragen rond woningkwaliteit en de Huurwet (algemene vragen, berekening huurindexatie, modelhuurovereenkomsten, modelopzegbrieven, aanvraag vrijstelling onroerende voorheffing voor huurders...) terecht in de woonwinkel.
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
Binnen de specifieke opdracht van het OCMW is de begeleiding van personen met een referentieadres toevertrouwd aan de woonwinkel.
 
Herhuisvesting
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
 
Andere initiatieven
- Rollend huurwaarborgfonds CAW Waasland.
 
- De woonwinkel organiseert jaarlijks minstens 2 preventiecampagnes. 
Bijvoorbeeld: de basisvorming ‘Huren: hoe begin ik er aan?’ voor 7de jaars technisch of beroepssecundair onderwijs is een vaste waarde binnen het preventief aanbod van de woonwinkel en binnen de secundaire scholen in Sint-Niklaas. 

 

Meer informatie:
Welzijnshuis: woonwinkel, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 45, woonwinkel@sint-niklaas.be
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

Het OCMW van Sint-Niklaas doet inspanningen om voor personen in crisis een opvang te vinden, wat afhankelijk is van een aantal zaken (aantal personen, bezetting opvangcentra, verwachtingen van betrokkenen, duur, psychische toestand, aard problematiek, leeftijd…).

 
Daklozenopvang
Binnen het OCMW werd - in samenwerking met CAW en VLOS  - een project opgestart waarbij daklozen maximum 5 dagen kunnen verblijven in een woning, die tijdelijk ter beschikking wordt gesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij. Het project loopt voor 2 jaar.
 
Nachtopvang
 
Noodwoningen
In Sint-Niklaas zijn 8 noodwoningen. Deze noodwoningen worden beheerd door het OCMW. Eind 2015 werd een nieuw organogram goedgekeurd, waardoor de noodwoningen worden ondergebracht in team onthaal van de afdeling mens en samenleving.
 

 

 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
 
Doortrekkersterrein
 
Andere