Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID
In wijken waar zich problemen voorzien rond leefbaarheid, voert de stad, in samenwerking met de politie en de lokale actoren een projectgerichte aanpak. Zo werd bijvoorbeeld in de wijk Ten Rozen, waar heel wat sociale woonblokken zijn, een 5-jarig actieprogramma doorlopen. In 2014 ging de stad een samenwerking aan met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, om het samenleven in deze buurt te versterken.
 
 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
De stad Aalst kiest voor een gevarieerd woonaanbod, met een sterke mix en verwevenheid van diverse typologieën. De stad Aalst kiest voor een hoge woonkwaliteitsbeleving.
 
Dienstoverschrijvend wordt projectgericht gewerkt rond meerdere thema's.
 
Via de gebiedsgerichte werking van de Stad is Wonen actief betrokken bij het project 'Ten Rozen', waar sociale wooninfrastructuur wordt vernieuwd en de omgeving kwalitatief wordt ingericht met het oog op de woonuitbreiding in deze buurt.
 
B. SAMENLEVEN