Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID
In kader van het verbeteren van de leefbaarheid sloot de stad sinds 2014 een overeenkomst af met de sociale huisvestingsmaatschappijen ABC, De Ideale Woning en Woonhaven Antwerpen. Via deze overeenkomsten krijgen de huisvestingsmaatschappijen middelen om te werken aan leefbaarheid in sociale huisvesting. Dit houdt concreet in: - bijkomend personeel inzetten om de leefbaarheidswerking uit te werken/ uit te voeren/op te volgen (leefbaarheidsmedewerkers/conciërges/...) - uitvoeren van technopreventieve maatregelen en plaatsen camera's - ondersteunen van projecten die sociale huurders zelf willen uitvoeren - opstarten en opvolgen van projecten mbt verhogen van de veiligheid, beperken van overlast in de woonomgeving, verbeteren van de properheid, het samen leven en de betrokkenheid bij de woonomgeving Naast het voorzien van middelen wordt er een meer intensieve samenwerking voorzien tussen stedelijke diensten (Stadsreiniging, Toezicht, ...) en de huisvestingsmaatschappijen.
 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
 
B. SAMENLEVEN
1. Positieve beeldvorming

Ter bevordering van  de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen acties rond positieve beeldvorming, zoals de Silverrun (www.silverrun.be).

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

2. Bewonersondersteuning

Ter bevordering van de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting

stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de betrokkenheid van de bewoners en bewonersgroepen in de sociale huisvesting. Dit gebeurt door het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten van bewoners en bewonersgroepen en via een panel van sociale huurders. Sociale huurders komen samen in het panel om advies uit te werken rond een bepaald thema. Dit panel zit momenteel in opstartfase en wordt begeleid via Vormingplus.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be