Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID
 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
 
B. SAMENLEVEN
Aandacht voor maatschappelijke tendensen
 
Daarnaast houden de dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking en de dienst straathoekwerk de vinger aan de pols in de verschillende wijken.  Problemen worden gesignaleerd en aangepakt.
 
Wijk van de maand (2017 - 2018)
 
Ook via de 'Wijk van de Maand' werd gewerkt aan de leefbaarheid in de wijken.

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor.

De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen.

Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten.

De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus.

 

Voor meer informatie:

www.stad.gent/wijkbeurs

 

Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en  Samenlevingsopbouw: 'bewonersparticipatie in stadsontwikkelingsprojecten, sociale huisvesting en in aandachtswijken' voor de periode 2017 tot en met 2019.

 

De overeenkomst bevat volgende opdrachten: 

  1. buurtgerichte participatie van kwetsbare bewoners in stadsontwikkelingsprojecten, specifiek in de wijken Ledeberg, Rabot en Nieuw Gent
  2. Opbouwwerk en verbeteren van bewonersparticipatie in sociale huisvesting en aandachtswijken